• Ordningsföreskrifter

Maximalt tillåtna mått att förhålla sig till som fastighetsägare

Här till höger ser du en bild med de maximalt tillåtna måtten på buskar, träd etc. Det är varje fastighetsägares skyldighet att följa reglerna och se till att ingen överskrids om fastigheten gränsar mot vägen som förvaltas av vår samfällighet. 

 

Klicka på den här länken om du vill veta ännu mer:

http://www.orebro.se/4969.html

Ordningsregler gällande virkesupplag i anslutning till enskild väg