• Startsida

Vilka är vi?

Kårsta Samfällighet är skapad av & för oss som bor i och runt Kårsta och som nyttjar det befintliga vägnätet, vilket omfattar både grus- och asfaltsvägarna.

Samfälligheten ansvarar för snöröjning och vägunderhåll året runt och baserar sin ekonomi strikt på de avgifter som fastighetsägarna i området betalar in, samt bidrag som erhålls årligen från den svenska staten.

Vi har även varit delaktiga i utbyggnaden av bredbandet i vårt område. Detta för att vår samfällighet fått kanaliseringsbidrag från EU via Länstyrelsen i Örebro län, för ett projekt som kallas "Fiber på landet". Alla kan ansluta sig som bor i vårt område, även i efterhand om så önskas. Kontakta styrelsen för mer info.

Styrelsen informerar

2024-05-30
Då engagemanget bland Samfällighetens medlemmar är lågt kommer om ingenting händer tills nästa årsmöte styrelsearbetet att lämnas över till Länsstyrelsen. Deras ledamöter tar 1900:-/h per ledamot.
Denna kostnad kommer att debiteras till föreningens medlemmar.
Om detta inte skall ske behöver föreningen fler engagerade styrelseledamöter. Kontakta valberedningen eller info@karstasff.se

/Styrelsen

2024-05-20
Nu finns justerat årsmötesprotokoll upplagt under "Om föreningen > Årsmötesprotokoll"

2024-04-21
Mycket viktig information om föreningens framtid kommer ut på hemsidan inom kort.

2024-02-28
På grund av pågående tjällossning kommer snart "4-tons" skyltar att monteras med kort varsel på samtliga småvägar i föreningen.
Vänligen respektera dessa.

2024-02-28
Info:

Inför årsmötet bör eventuella motioner vara styrelsen till handa senast 15/3

Större investeringar som planeras att tas upp på årsmötet:
Nyförrättning, asfaltering, Höjning Kårsta Ö väg.

Vägföreningen söker nya styrelsemedlemmar, anmäl gärna ditt intresse till valberedningen.

Årsmöte planeras till mitten eller slutet av april månad. Mer info kommer

2023-11-08
Fakturering för 2023 har nu börjat att skickas ut efter att ny revisionsfirma anlitats.
Eventuella justeringar för 2022 års utdebitering är inkluderat i faktura för 2023.
För frågor om faktura, kontakta: ekonomi@karstasff.se.
Frågor betas av löpande av styrelsen och vi svarar så fort som möjligt. Då detta sker helt ideellt och efter arbetstid ber vi om förståelse om svar dröjer.


/Styrelsen

2023-10-05
Arbetet med spårbytet fortsätter och järnvägsövergångarna kommer vara avstängda följande tider:


Yxstaby:                                       Hovsta:
Sön 15/10 kl 13-20                       Sön 15/10 kl 07-13
Mån 16/10 kl 06-11                       Mån 16/10 kl 11-18
Tis 17//10 kl 11-18                        Tis 17/10 kl 07-11
Ons 18/10 kl 12-18                       Ons 18/10 kl 07-12
Tors 19/10 kl 12-18                       Tors 19/10 kl 07-12


2023-09-03
Arbete med att ta fram en ny revisionsfirma pågår vilket kan göra att fakturering dröjer.

2023-08-16

Pga av den senaste tidens regn samt mycket höga nivåer i sjön Lången står just nu delar av vägen ner till Kårstaö under vatten.
Då problemet till stor del beror på flöden och vattenstånd i Lången går det på kort sikt dessvärre inte att lösa problemet annat än att invänta att vattenmassorna sjunker undan.

Om frågor kvarstår ang vattenståndet i Lången och dess reglering hänvisas till Länsstyrelsen.

Vi ber boende om försiktighet.

/Styrelsen


2023-05-30
Nu finns justerat årsmötesprotokoll upplagt under "Om föreningen > Årsmötesprotokoll"

2023-04-12
Se nedan för info från Svevia ang avstängning av järnvägsövergångar.
Övergång Hovsta TV; Övergång Yxsta TH:2023-03-12
Datum och tider för spårbyte enligt nedan har blivit framflyttade. Svevia återkommer med mer info om nya tider.

2023-03-08
Se nedan för info från Svevia ang avstängning av järnvägsövergångar:

Hej.
I samband med spårbyte mellan Örebro-Frövi kommer era järnvägsövergångar att vara avstängda enligt följande,vissa tider är båda avstängda(det rör sig om någon timme,förhoppningsvis kan vi undvika detta.Jag informerar utryckningsfordon och skyltar för avstängningen.
 
Yxstaby :                                                                Kårstavägen:
14/3  tisd    16:00-24:00                                     15/3   onsd    16:00-24:00
15/3  onsd  00:00-06:00                                     16/3   torsd   00:00-06:00
16/3  torsd 17:00-24:00                                     17/3   fred     17:00-24:00
17/3  fred   00:00-12:00                                     18/3   lörd     00:00-05:00
18/3  lörd   07:00-12:00                                     18/3   lörd     09:00-15:00
19/3 sönd   07:00-12:00                                     19/3  sönd    09:00-15:00
20/3 månd  09:00-17:00                                    20/3  månd   07:00-12:00
                                                                          21/3 tisd       09:00-17:00


2023-02-21
Till berörda som fått en ny faktura/ fakturor V7/8 från vägsamfälligheten: 

Uppdateringen avser att justera faktura/faktor utskickade runt årsskiftet då denna är felaktig i de fall andelstalet för fastigheten ändrats. 

Korrekt inbetalning för 2022 års avgift till samfälligheten är ursprunglig faktura för 2022 som fakturerades Oktober 2022 samt påslag för moms. 

Om felaktig faktura har betalats in skall inget ytterligare betalas. Inbetalat belopp överskridande korrekt belopp kommer att justeras (vara innestående) på faktura för 2023.

Styrelsen beklagar det som skett 

/ Styrelsen

2023-02-21
Inför samfällighetens årsmöte skall ev motioner skickas in till styrelsen senast 19/3.
Motioner skickas till info@karstasff.se
 
Då samfälligheten i dagsläget saknar valberedning till styrelsen tar vi gärna in intresseanmälningar från er som vill hjälpa till och bidra i samfälligheten.
Intresseanmälan skickas till info@karstasff.se


2023-01-08
Ang fakturafrågor till Ewa E.
Ewa är för tillfället bortrest till mitten av Januari och kommer att besvara fakturafrågor när hon är tillbaka. Dvs om ni har frågor rörande era fakturor kan ni avvakta med betalningen tills frågorna är utredda. Påminnelseavgift/förseningsavgift kommer ej att tas ut för berörda.