• Startsida

2022-04-13
Noteringar från Årsmöte 2022-04-27:

  • Valberedning i föreningen saknas, boende uppmanas att maila in tips/förslag till styrelsen
  • En ny mailadress har skapats specifikt för sammfällighetens  ekonomi/fakturafrågor: karstasamfallighetekonomi@gmail.com; 073-8019653 (
  • Justerat årsmötesprotkoll ligger nu uppe på hemsidan, se "Om föreningen > Årsmötesprotokoll"

Vilka är vi?

Kårsta Samfällighet är skapad av & för oss som bor i och runt Kårsta och som nyttjar det befintliga vägnätet, vilket omfattar både grus- och asfaltsvägarna.

Samfälligheten ansvarar för snöröjning och vägunderhåll året runt och baserar sin ekonomi strikt på de avgifter som fastighetsägarna i området betalar in, samt bidrag som erhålls årligen från den svenska staten.

Vi har även varit delaktiga i utbyggnaden av bredbandet i vårt område. Detta för att vår samfällighet fått kanaliseringsbidrag från EU via Länstyrelsen i Örebro län, för ett projekt som kallas "Fiber på landet". Alla kan ansluta sig som bor i vårt område, även i efterhand om så önskas. Kontakta styrelsen för mer info.

Styrelsen informerar

2022-04-13
Årsmöte kommer att ske 2022-04-27 (Onsdag) klockan 18:00. Skogalunds café, Möllevägen 1.

2022-03-23
På grund av pågående tjällossning kommer 4-tons/6-tons skyltar sättas upp f.o.m. 24/3 på vissa av samfällighetens vägar för att undvika skador på vägnätet. Vänligen respektera dessa