• Startsida

Den 19:e April från och med kl 10.00 kommer det att städas längs samfällighetens vägar, se nedan för mer information. Vi ber bilister att tänka lite extra på hastigheten
 

Vilka är vi?

Kårsta Samfällighet är skapad av & för oss som bor i och runt Kårsta och som nyttjar det befintliga vägnätet, vilket omfattar både grus- och asfaltsvägarna.

Samfälligheten ansvarar för snöröjning och vägunderhåll året runt och baserar sin ekonomi strikt på de avgifter som fastighetsägarna i området betalar in, samt bidrag som erhålls årligen från den svenska staten.

Vi har även varit delaktiga i utbyggnaden av bredbandet i vårt område. Detta för att vår samfällighet fått kanaliseringsbidrag från EU via Länstyrelsen i Örebro län, för ett projekt som kallas "Fiber på landet". Alla kan ansluta sig som bor i vårt område, även i efterhand om så önskas. Kontakta styrelsen för mer info.

Styrelsen informerar

2020-03-29
Pga av rådande situation med COVID-19 senareläggs årsmöte för 2020. Nytt datum är ej ännu beslutat


2020-01-17

Om regn/tö-vädret fortsätter kan 4-tons skyltar komma att sättas upp med kort varsel för att minska risken för skador på våra vägar.

2019-11-04
Just nu förbereds våra vägar inför vintern. Föreningens grusvägar planeras att hyvlas ytterligare 1ggr innan årsskiftet om väderleken tillåter

2019-03-19
Årsmöte kommer att ske 2019-04-25 (torsdag) klockan 18:00. Skogalunds café, Möllevägen 1.


2018-08-12
Nu finns årsmötesprotokoll på hemsidan