• Startsida

2021-05-19
Under ledigheten har Hovsta IF genom Maria L städat längs våra vägar.
Tack Maria och Hovsta IF -F09


 

Vilka är vi?

Kårsta Samfällighet är skapad av & för oss som bor i och runt Kårsta och som nyttjar det befintliga vägnätet, vilket omfattar både grus- och asfaltsvägarna.

Samfälligheten ansvarar för snöröjning och vägunderhåll året runt och baserar sin ekonomi strikt på de avgifter som fastighetsägarna i området betalar in, samt bidrag som erhålls årligen från den svenska staten.

Vi har även varit delaktiga i utbyggnaden av bredbandet i vårt område. Detta för att vår samfällighet fått kanaliseringsbidrag från EU via Länstyrelsen i Örebro län, för ett projekt som kallas "Fiber på landet". Alla kan ansluta sig som bor i vårt område, även i efterhand om så önskas. Kontakta styrelsen för mer info.

Styrelsen informerar

2021-03-12
På grund av pågående tjällossning har 4-tons/6-tons skyltar satts upp på vissa av samfällighetens vägar för att undvika skador på vägnätet. Vänligen respektera dessa