• Startsida

Årsmöte 2020;  Info kommer

Vilka är vi?

Kårsta Samfällighet är skapad av & för oss som bor i och runt Kårsta och som nyttjar det befintliga vägnätet, vilket omfattar både grus- och asfaltsvägarna.

Samfälligheten ansvarar för snöröjning och vägunderhåll året runt och baserar sin ekonomi strikt på de avgifter som fastighetsägarna i området betalar in, samt bidrag som erhålls årligen från den svenska staten.

Vi har även varit delaktiga i utbyggnaden av bredbandet i vårt område. Detta för att vår samfällighet fått kanaliseringsbidrag från EU via Länstyrelsen i Örebro län, för ett projekt som kallas "Fiber på landet". Alla kan ansluta sig som bor i vårt område, även i efterhand om så önskas. Kontakta styrelsen för mer info.

Styrelsen informerar

2020-01-17
Om regn/tö-vädret fortsätter kan 4-tons skyltar komma att sättas upp med kort varsel för att minska risken för skador på våra vägar.

2019-11-04
Just nu förbereds våra vägar inför vintern. Föreningens grusvägar planeras att hyvlas ytterligare 1ggr innan årsskiftet om väderleken tillåter

2019-03-19
Årsmöte kommer att ske 2019-04-25 (torsdag) klockan 18:00. Skogalunds café, Möllevägen 1.


2018-08-12
Nu finns årsmötesprotokoll på hemsidan