• Startsida

2021-03-12
På grund av pågående tjällossning har 4-tons/6-tons skyltar satts upp på vissa av samfällighetens vägar för att undvika skador på vägnätet. Vänligen respektera dessa

Vilka är vi?

Kårsta Samfällighet är skapad av & för oss som bor i och runt Kårsta och som nyttjar det befintliga vägnätet, vilket omfattar både grus- och asfaltsvägarna.

Samfälligheten ansvarar för snöröjning och vägunderhåll året runt och baserar sin ekonomi strikt på de avgifter som fastighetsägarna i området betalar in, samt bidrag som erhålls årligen från den svenska staten.

Vi har även varit delaktiga i utbyggnaden av bredbandet i vårt område. Detta för att vår samfällighet fått kanaliseringsbidrag från EU via Länstyrelsen i Örebro län, för ett projekt som kallas "Fiber på landet". Alla kan ansluta sig som bor i vårt område, även i efterhand om så önskas. Kontakta styrelsen för mer info.

Styrelsen informerar

2020-11-17
Från och med den 17/11 och ca 10 dagar framåt kommer endast en fil vid bron över Lutabäcken att hållas öppen pga underhåll av vägtrumma


2020-11-01
Järnvägsövergången vid Kårstavägen i Hovsta kommer att vara avstängd Söndag 8/11 kl. 01.00-05.00, Måndag 9/11 kl 20.00-05.00 samt Tisdag 10/11 kl 20.00-05.00 för underhållsarbete


2020-10-13
Pga av arbete med järnvägsövergången vid Yxtabacken kommer denna plankorsning att vara avstängd under Måndag, Tisdag och eventuellt Onsdag

2020-09-15
Under V.38 kommer det att städas längs samfällighetens vägar. Städningen utförs av föräldrar till barn i Hovsta IF/Flickor-09.

Vi ber bilister att tänka lite extra på hastigheten

2020-08-11
Som en del av det löpande underhållet av samfällighetens vägnät kommer vissa sträckor av våra asfalterade vägar ytbehandlas under Måndag 17/8 och Tisdag 18/8. Vissa tider under dessa dagar kommer vägarna att vara svårframkomliga.
Tack för visad förståelse.

2020-04-19
Den 19:e April från och med kl 10.00 kommer det att städas längs samfällighetens vägar, se nedan för mer information. Vi ber bilister att tänka lite extra på hastigheten

2020-03-29
Pga av rådande situation med COVID-19 senareläggs årsmöte för 2020. Nytt datum är ej ännu beslutat


2020-01-17

Om regn/tö-vädret fortsätter kan 4-tons skyltar komma att sättas upp med kort varsel för att minska risken för skador på våra vägar.