Aktiv utrustning
Aktiv dosa (elansluten) på väggen hos kund dit anslutning av dator/router, digital-TV-box och telefon sker. Kallas även CPS eller DRG (se nedan).

 

Anslutning
Se Fiberanslutning.


Anslutningsdosa
Den passiva dosa på väggen hos kund där den optiska fibern är kontakterad och avslutad. Till denna dosa kopplas/dockas den aktiva utrustningen.

 

Antivirusskydd
Identifierar och förhindrar virusspridning via e-post bl.a. genom att blockera överföringen av "smittade" e-postbilagor.

 

Bandbredd
Används ofta som synonym för överföringskapacitet, alltså den mängd data som kan överföras per tidsenhet.

 

Brandvägg

Inom datateknik är en brandvägg (finlandssvenska: brandmur, engelska: firewall) en dedicerad dator (s.k. hårdvarubrandvägg) eller en programvara som kan installeras i en generell dator (s.k. mjukvarubrandvägg) i syfte att avvärja dataintrång på nätverksanslutna datorer. En brandvägg analyserar inkommande och utgående trafik och blockerar obehöriga IP-paket. För att avgöra vilken trafik som är behörig eller ej arbetar den efter regler, bestämda av brandväggens programvara och av dess systemadministratör. En oskyddad dator ansluten till Internet utsätts dagligen för oerhört många intrångsförsök från skadlig programvara på nätet, som försöker utnyttja olika säkerhetshål, knäcka lösenord, med mera. Om exempelvis en Windowsdator vars operativsystem inte uppdaterats på länge ansluts till Internet utan aktiverad brandvägg dröjer det inte många minuter förrän den infekteras av virus och Internetmaskar. Allt detta kan avhjälpas om man installerar en brandvägg i sitt hemmanätverk.

 

CPE/ CPS
CPE (Customer Premises Equipment) eller CPS (Customer Premises Switch) är olika benämningar men betyder samma sak som DRG (se nedan). 

 

Digital-TV-box
Den box som omvandlar den inkommande digitala signalen från den aktiva utrustningen så att den kan visas på en TV-apparat. Det finns ett antal sådana boxar på marknaden beroende på från vilken källa den inkommande signalen kommer; t.ex. marksänd (Boxer-box), satellit (parabolbox), kabel-TV (koaxbox) eller bredband (digital-TV-box). Varje källa kräver sin egen box som inte kan flyttas mellan de olika utsändningskällorna. För att nyttja bredbandets digitala TV-tjänster, krävs att en digital-TV-box köps från någon av de flertal tjänsteleverantörer som är knutna till Stadsnät.

 

Domän
Anger ett unikt, sökbart namn på Internet. Består av en s.k. toppdomän t.ex .se, .nu, .com eller liknande och ett domännamn t.ex. vokby, aftonbladet, svt. Tillsammans bildar dessa vad som vardagligen kallas domän t.ex. aftonbladet.se, karstasff.se, youtube.com.

 

DRG

Via det öppna nätet kan du ha flera tjänster samtidigt. Förutom Internet så är det TV och telefoni som ställer de högsta kraven på bandbredd. Ska du utnyttja två eller fler bandbreddskrävande tjänster rekommenderas att du skaffar en DRG (Digtal Residential Gateway) för att säkerställa kvaliteten på dessa tjänster.

Vad DRG:n gör är att den delar upp och kvalitetssäkrar bandbredden för data, telefoni och TV. Det gör att kapaciteten i ditt uttag kan ökas om du surfar, ringer och tittar på TV samtidigt. Eller omvänt, TV-bilden blir inte sämre när någon ringer och spelar spel över Internet. Du ansluter datorn, telefonen och TV:n till separata uttag i DRG:n. Samtidigt kan DRG:n hjälpa din bredbandsleverantör att felsöka om det blir störningar.

 

Telefoniadapter

En aktiv box (elansluten) som kopplas mellan DRG (se ovan) och telefon. Denna används i nät där det inte finns inbyggd telefoniadapter i DRG.

 

Fiberanslutning
Anslutning med optisk fiber mellan en fastighet och Stadsnäts bredbands nät.

 

FTP-tjänst
FTP står för File Transfer Protocol, ett vanligt förekommande filöverföringsprotokoll som möjliggör överföring av filer mellan datorer på Internet. Används ofta vid överföring av filer för publicering av hemsida på Internet.

 

Grundutbud
Ett basutbud med TV-kanaler. Det minsta man kan abonnera på. För mer info se gällande pris- och beställningslista.

 

HDTV
High Definition Television. På svenska, högupplöst TV. En typ av TV-sändning med större upplösning (bättre bildkvalitet) än vanlig TV-sändning. Kräver en TV (plasma eller LCD) som klarar av att visa denna höga bildkvalitet och därtill en TV-box avsedd för HDTV. Plasma- eller LCD-TV-skärmar som är större än 29" kräver HDTV för att bildkvaliteten ska upplevas skarp och tydlig.

 

IMAP
Internet Message Access Protocol (IMAP) är ett protokoll som används för att läsa e-post från en central emailserver. Fördelen är bl.a. att all e-post finns kvar centralt oavsett vad som händer med den egna datorn såsom haveri, stöld m.m. Man kan också använda ett e-postkonto från flera olika datorer och ändå se samma innehåll i t.ex inbox och utbox. Flera olika användare (med behörighet) kan läsa/hantera samma e-postkonton, kan vara lämpligt för t.ex ett företag med en gemensam info-adress som då kan hanteras av olika anställda.

 

IP-adress
Den unika adress som identifierar en enskild dator på Internet. Inte att förväxla med e-postadress.

 

Kundplacerad utrustning
Vanligtvis avses den aktiva utrustningen, se ovan.

 

Mbit/s
Megabit per sekund. Mått på överföringshastighet.

 

POP3
POP3 är version 3 av Post Office Protocol. POP3 är det vanligaste kommunikationsprotokollet för att hämta e-postmeddelanden från en server till ett e-postprogram.

 

RJ11-kontakt
S.k. snäppkontakt i plast med sex poler för anslutning av telefon (lite mindre än RJ45-kontakt).

 

RJ45-kontakt
S.k. snäppkontakt i plast med åtta poler för anslutning av dator, digital-TV-box m.m. (lite större än RJ11-kontakt).

 

Router
Apparat som hanterar datatrafik mellan två eller flera nätverk, t.ex. mellan ett trådlöst hemmanätverk och Internet. Oftast med inbyggd brandväggsfunktion.

 

SPAM-filter
SPAM-filter är ett centralt filter som sorterar bort skräppost (spam) innan det når din dator i syfte att skydda din dator och minska mängden onödig e-post.

 

Specialplugg
Specialplugg för telefoni med sladd för användning av befintligt fastighetsnät. Måste beställas från respektive tjänsteleverantör av IP-telefoni.

 

Subnätverk
Adressuppdelning av ett IP-nätverk i mindre delar.

 

Switch
Apparat som knyter samman olika enheter i ett nätverk, t.ex. dator, skrivare, router m.m.

 

Tilläggsutbud
Ytterligare kanaler/kanalpaket att addera till grundutbudet.

 

Tjänster

De tjänster i form av Internet, TV och telefoni som man kan abonnera på när man har anslutning och en aktiv utrustning monterad.

 

Tvillingabonnemang
Tvillingabonnemang innebär att kunden erhåller samma som valt kanalutbud på ytterligare TV mottagare (även video och DVD). Tvillingabonnemang krävs för varje ytterligare digital TV-box.

 

Webbmail
En tjänst som ger dig möjlighet att skicka och ta emot e-post via personlig e-postadress utan att använda ett särskilt e-postprogram. Tjänsten är åtkomlig genom en webbläsare t.ex. Internet Explorer.