• Kartor

Hur långt sträcker sig samfällighetens vägnät?

Här till höger kan du se en karta på vilka vägar som Kårsta Samfällighetsföreningen ansvarar för. Dessa vägar är kraftigare markerade på bilden än övriga. Samfällighetens vägnät börjar vid Coop-avfarten i söder och slutar i Norra Gottsätter i norr, lokaliserat överst på kartan.

Markerade vägar ingår i samfälligheten