Historik

Vad är en samfällighet?
"En samfällighet består av mark, anläggningar, rättigheter med mera som gemensamt tillhör flera fastigheter."  Källa: Wikipedia (http://sv.wikipedia.org/wiki/Samfällighet_(juridik))