Kårsta vägsamfällighet är skapad av/för oss som bor runt Kårsta och som nyttjar det befintliga vägnätet, vilket omfattar både grus- och asfaltsvägarna.

 

Vägsamfälligheten ansvarar för snöröjning och vägunderhåll året runt och baserar sin ekonomi strikt på de avgifter som fastighetsägarna betalar in, samt bidrag som erhålls årligen från Svenska staten.