Att gräva ner fiberslang på sin tomt

Vad du ska tänka på, och hur du ska gräva, framgår av skissen till höger. Tänk på att fiberslangen inte går att böja allt för snävt, t.ex. om du gräver runt ett hörn. Böjen bör inte vara skarpare än exempelvis en badboll. Glöm inte markeringsbandet som ska ligga 10 cm ovanför fiberslangen. När du är klar kontaktar du Stadsnät, så kommer de och skarvar ihop slangarna vid din tomtgräns och blåser in fiberkabeln ända fram till ert hus.

 

Innan du fyller igen slanggraven, tänk på att göra detta så skonsamt som möjligt. Avlägsna t.ex. stora stenar och andra tunga och vassa föremål som kan skada fiberslangen.

Att borra igenom sin yttervägg

Då ni borrar genom ytterväggen för dragning av slang fram till anslutningsdosan, kom då ihåg att borra i en lutning, helst 45°. I och med att slangen är ganska styv kan borrhål med lägre lutning medföra allt för skarpa böjar på slangen och det i sin tur kan skapa svårigheter då fibern skall dras in i fastigheten. Om ingången till fastigheten sker under mark, exempelvis in i källare, kan du borra med en mycket liten lutning in i fastigheten, så att vatten inte kan rinna in genom hålet. Var noga med att kontrollera att du inte borrar in i ledningar eller rör i väggen!

Stadsnäts instruktion