Vilka fördelar finns det med fibernät?
Driftsäkerhet. I fiberoptiska kablar överförs informationen med ljussignaler, som är okänsliga för de flesta störningar som drabbar de elektriska signalerna i en kopparkabel. Fiberoptik är till exempel helt okänslig för åska, eftersom kabeln inte leder elektricitet. Eftersom ledningen grävs ned är den också skyddad från oväder och andra skaderisker.

Ett nät till allt. En fiberoptisk kabel har en mycket stor överföringskapacitet, som utan problem räcker för att samtidigt skicka telefon, tv och internet via en enda förbindelse. Även högupplöst hdtv får plats. Ett fibernät som byggs idag klarar minst 100 megabit per sekund (Mb/s) både till och från användaren. Bredband via telefonnätet (ADSL) klarar som bäst cirka 15 Mb/s från nätet till användaren, och som avtar ju längre bort från närmaste telestation man är. Från användaren till nätet är hastigheten ännu lägre. Trådlöst bredband är långsammare än ADSL och dessutom opålitligare.

Framtidssäkrat. Själva fiberkabeln klarar många gånger större överförings­hastigheter och behöver därför inte bytas även om det kommer tjänster med ännu större kapacitetskrav. Det räcker med att byta utrustningen som sänder och tar emot ljussignalerna. Eftersom fibern är av glas har den också mycket lång livslängd, troligen minst 50 år. När den väl behöver ersättas krävs ingen ny grävning. Fiberkablar ligger i rör där man blåser in dem med tryckluft.

Avståndsoberoende. Den elektriska signalen i en kopparkabel försvagas snabbt med ökande avstånd. Ljussignalen i en fiberoptisk kabel förblir praktiskt taget oförändrad. Även den som bor långt från anslutningspunkten får en precis lika bra förbindelse som den som bor nära.

 

Vilka nackdelar finns det med fibernät?
Hög investeringskostnad. Fibernät kräver en ganska hög initial investering men har troligen en lägre löpande kostnad.

Lokalt/eget engagemang. Fibernät kräver lokalt engagemang och visst eget arbete för installationen.

Fast installation. Fibernätet är fast installerat i fastigheten. Fibern går inte att förgrena och använda den på annan plats, t.ex. i garaget. Men du kan alltid koppla in trådlöst nätverk och på så sätt ha tillgång till snabbt Internet ute i garaget.

 

Vilket tjänste- & produktutbud kan man köpa om man är ansluten till Stadsnät?
I dagsläget erbjuds följande tjänsteutbud:

 • Snabbt Internet, valbart från 1 till 100 Mbit/s.
 • IP Telefoni
 • Digital TV från en mängd olika leverantörer
 • Kabel TV (f.nv. 22 kanaler), dvs du får ut vanlig analog UHF signal från boxen som du kan dra
  till en eller flera vanliga TV-apparater direkt in på antenningången. Glöm kortavg. tvillingkort etc.!!
 • HD-TV samt "Video on Demand" dvs hyr en film direkt från soffan 
 • Datatjänster, t.ex. lagring och backup
 • Säkerhet, t.ex. antivirus, hemlarm
 • Installationshjälp, t.ex rådgivning för att komma igång.

Vilka bredbandsleverantörer kan jag välja bland?

I skrivandets stund är det de nedanstående, men det kommer att variera med tiden. Bäst är om du går in på www.stadsnat.se och tittar vilka som är aktuella för stunden. Följande finns att välja bland just nu:
Telia, Bredband 2, Universal Telecom, Bahnhof, All Tele, Tyfon, T3, Tele2, Bixia.

 

Vilka val och beslut måste jag personligen göra?

 • avgöra om du är beredd att investera mellan 15000 och 20000 tusen kronor på anslutningsavgift samt övrigt material, såsom kablar, Routrar, Switchar, Digital TV boxar etc.
 • att du väljer ut någon som gräver ner fiberslangen på din tomt.
 • att du funderar ut vart fiber skall borras in i huset. Ja, fiberkabeln måste in genom din yttervägg! Såtillvida du/ni inte har ett ledigt tomrör in i huset sedan tidigare, då slipper ni borra förstås.
 • vilket rum DRG dosan skall sitta i.
 • om du/ni vill ha allt, eller bara någon/några av de produkter/tjänster som erbjuds enligt ovan. Allt kostar pengar!

 

Vilket ansvar får du som fastighetsägare?

 • Grävning och förläggninga av fiberslang och metalliserat markeringsband på egen tomt
 • Eventuell återställning/återfyllning av uppgrävda jordmassor
 • Borrning av hål genom yttervägg. Det borrade hålets diameter skall minimum vara 16mm och
  det bör borras i en 45 gradig lutning uppåt om man står utanför huset
 • Indragning av slang genom vägg. Lämna minst 50cm extra av slangen innanför innerväggen
 • Tätning av borrhål genomvägg

 

Vilket ansvar har Stadsnät?

 • Tillhandahållande av
  • fiberslang och skarvkopplingar
  • markeringsband och skarvklämmor
  • fasadbox
 • Utföra 
  • skarvning av slang vid tomtgräns
  • Montering av fasadbox och fiberkabel


OK - jag vill koppla in mig nu, hur gör jag?
Ta kontakt med med oss i styrelsen, eller kontakta Stadsnät direkt.


Går det bra att koppla in sig om några år?
Ja, det gör det. Men troligen till ett helt annat pris än nu. Dess värre tror inte undertecknad att det blir billigare, utan snarare tvärtom.


Är det OK att bara välja t.ex. digital TV via bredbandet?
Svaret är kort och gott ja, det är ok att bara välja en tjänst/produkt om man så önskar.


Vad är IP-telefoni för något?
IP-telefoni är överföring av röstsamtal och dylikt via datornätverk baserade på internet­protokollet (IP). Till skillnad från traditionell telefoni sker överföringen uppdelad i data­paket. IP-telefoni kallas ibland webbtelefoni eller bredbandstelefoni.

 

Har jag kontakt med Internet om strömmen går i huset?
Svaret är både ja och nej. Ljuset i fibern kommer troligen fram även under ett strömavbrott, men frågan är mer om din utrustning i huset kommer att bli uppbackad med reservkraft? Det finns sådana lösningar att köpa, så det är upp till dig själv som abonnent. DRG boxen måste nämligen ha kraft för att kunna omvandla ljus till elektriska signaler som sedan går ut i ditt nätverk.

 

Kan jag ha ett 100% tillförlitligt villalarm via bredbandet?

Nej, men det är inte sämre tillförlitlighet än vad andra lösningar erbjuder. Se även frågan ovan.


Är fiber billigare än ADSL?

Inte nu, men på sikt ja. ADSL tekniken åldras snabbare än fibertekniken. Därför kan det hända att ADSL komponenter blir obsoleta och svåra att ersätta. Det brukar betyda att det blir dyrare. En del menar också att staten inte kommer att fortsätta lägga stora summor pengar på underhåll av kopparkabel när det finns annan teknik som är modernare och lättare att uppgradera och underhålla.


Hur snabbt bredband behöver jag egentligen?

Idag är det inte någon större kostnadsbesparing att välja en låg hastighet. I skrivandets stund skiljer det ca 100kr per månad mellan 1Mbit/s och 100Mbit/s.


Vad kan jag göra med 10Mbit/s resp. 100Mbit/s?

TBD

 

Kan jag ha lägsta hastigheten på bredbandet, men ändå högsta farten på t.ex. digital TV?

TBD